Początki w latach 80.

Obecnie drukarki 3D są produkowane masowo przez wiele firm z różnych państw świata. Urządzenia te różnią się rozmiarami, trybem pracy oraz dokładnością. Z innych korzysta przemysł czy świat medycyny, inne są użytkowane przez klientów indywidualnych w warunkach domowych. Wszystko miało jednak swój początek w połowie lat 80. ubiegłego wieku. Wówczas to Charles Hull opracował pierwszą, historyczną technologię drukowania w trzech wymiarach – miało to miejsce w 1984 roku.

Produkując worki foliowe zwracamy uwagę na jakość i zgodę z naturą. www.malkowski.pl

Dwa lata później technologię opatentowano, nadając jej nazwę stereolitografii (w skrócie SLA lub STL). W tym samym roku Hull zakłada przedsiębiorstwo 3D Systems, które zajęło się komercyjną produkcją pierwszych trójwymiarowych drukarek. Co ciekawe technologia SLA jest do dziś stosowana w różnych gałęziach wytwórczości, choć nie zawsze jest zaliczana do technik wydruku 3D – jest jednakże jej protoplastą. Już w latach 80. Hull oraz jego współpracownicy opracowali format pliku STL, w którym zapisuje się instrukcje dla drukarek 3D. Pliki te są używane do dziś.