Skanowanie 3D

W pewnym powiązaniu z tematem drukarek trójwymiarowych rozwija się nieco inna gałąź technologii jaką jest skanowanie 3D. W pewnych warunkach obie technologie mogą być ze sobą kompatybilne i wzajemnie się wspomagać.

Skanery działające w trzech wymiarach pozwalają na nieinwazyjne stworzenie graficznego modelu obiektu, który będzie w pełni odzwierciedlał jego fizyczne cechy – kształty, strukturę materiału i gabaryty. Uzyskany w ten sposób model może posłużyć jako projekt, który po wgraniu w pamięć drukarki 3D zostanie wydrukowany.

To zatem doskonały i w dużej mierze zautomatyzowany sposób na tworzenie kopii istniejących przedmiotów lub też seryjną produkcję replik obiektów na potrzeby zainteresowanych konsumentów. Pomysłów na to, jak w praktyce wykorzystać skanowanie 3D i powiązać je z trójwymiarowymi wydrukami jest bardzo wiele.

Jak zwykle ludzi ogranicza wyłącznie ich kreatywność. W różnych dziedzinach ludzkiej działalności taki romans obu technik już teraz przynosi ciekawe owoce, o czym napiszemy w kolejnym tekście.